Binnen de TC van SHV Woerden hebben we afgesproken dat we meer aan educatie doen voor trainers, trainers in opleiding en mensen die graag trainer willen worden of daar betrokken bij zijn.

Afgelopen vrijdag 9 feb heb ik daar een invulling mogen geven en heb gekozen voor het thema “Leren Schaatsen”. Binnen het KNSB opleidingsprogramma MJOP is de fase “Leren Schaatsen” de overgang van “FUNdament” naar “Leren Trainen”. We spreken bij deze fasen over leeftijdscategorieën van 4 tot 14 jaar.

Bij de workshop waren naast SHV-ers ook trainers van Kockengen, Breukelen en Amersfoort aanwezig.

Met deze workshop “leren schaatsen”  hebben we de basis gelegd om bij vervolgworkshops specifieker op onderdelen en actuele onderwerpen in te kunnen gaan.

We begonnen met didaktiek, waarbij leerprocessen van Onbuswust Onbekwaam gaan naar Bewust Bekwaam en de gedragingen van pupillen hebben we kunnen indelen in Denkers, Doeners, Dromers en Beslissers. Belangrijk om verschillende leiderschapsstijlen toe te kunnen passen voor een effectiever kennisoverdracht en effectieve leercurve.

De KNSB heeft een aantal jaren geleden het Meer Jaren Opleidings Plan (MJOP) geïntroduceerd. Een plan om jeugdschaatsers te begeleiden naar TOP Talenten. Dit was de leidraad voor het tweede deel van de workshop. Algemene onderwerpen als rechte eind, bocht, start en houding kunnen nog specifieker gemaakt worden in vervolg workshops.

Na een boeiend en interactief stuk theorie over het MJOP, ging men aan de slag met de lesvoorbereiding. Met behulp van thema’s en de grond motorische eigenschappen (CLUKS) zijn lesformulieren ingevuld, waarmee we het ijs op gingen.

Op het ijs werden ervaringen gedeeld en kwamen leuke varianten tot stand, wat weer tot nieuwe inzichten leidde.

Na een korte evaluatie bleek dat er voldoende animo is voor een vervolg, daar sluit ik me graag bij aan. Wil je meer weten over het MJOP:

https://knsb.nl/meerjarenopleidingsplan/mjop-langebaan/meerjarenopleidingsplan-langebaan-per-fase/